ఓపీఎస్‌ అమలు చేసే వారికే ఓటేద్దాం

  • Home
  • ఓపీఎస్‌ అమలు చేసే వారికే ఓటేద్దాం

ఓపీఎస్‌ అమలు చేసే వారికే ఓటేద్దాం

ఓపీఎస్‌ అమలు చేసే వారికే ఓటేద్దాం

Feb 9,2024 | 09:23

ఓటఫర్‌ ఓపీఎస్‌ పోస్టర్లను విడుదల చేస్తున్న యుటిఎఫ్‌ నాయకులు           అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : రాబోయే ఎన్నికల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ…