ఓ (పో)టెత్తిన ఉత్సాహంఉదయాన్నే పలుచోట్ల ఇవిఎంల మొరాయింపుచాలాచోట్ల రాత్రుల్లోనూ కొనసాగిన పోలింగ్‌గుడిపాలలో వైసిపి ఏజెంట్‌పై కత్తిపోట్లుకొన్నిచోట్ల వైసిపి

  • Home
  • ఓ (పో)టెత్తిన ఉత్సాహంఉదయాన్నే పలుచోట్ల ఇవిఎంల మొరాయింపుచాలాచోట్ల రాత్రుల్లోనూ కొనసాగిన పోలింగ్‌గుడిపాలలో వైసిపి ఏజెంట్‌పై కత్తిపోట్లుకొన్నిచోట్ల వైసిపి, టిడిపి కవ్వింపులు

ఓ (పో)టెత్తిన ఉత్సాహంఉదయాన్నే పలుచోట్ల ఇవిఎంల మొరాయింపుచాలాచోట్ల రాత్రుల్లోనూ కొనసాగిన పోలింగ్‌గుడిపాలలో వైసిపి ఏజెంట్‌పై కత్తిపోట్లుకొన్నిచోట్ల వైసిపి

ఓ (పో)టెత్తిన ఉత్సాహంఉదయాన్నే పలుచోట్ల ఇవిఎంల మొరాయింపుచాలాచోట్ల రాత్రుల్లోనూ కొనసాగిన పోలింగ్‌గుడిపాలలో వైసిపి ఏజెంట్‌పై కత్తిపోట్లుకొన్నిచోట్ల వైసిపి, టిడిపి కవ్వింపులు

May 14,2024 | 00:35

ఓ (పో)టెత్తిన ఉత్సాహంఉదయాన్నే పలుచోట్ల ఇవిఎంల మొరాయింపుచాలాచోట్ల రాత్రుల్లోనూ కొనసాగిన పోలింగ్‌గుడిపాలలో వైసిపి ఏజెంట్‌పై కత్తిపోట్లుకొన్నిచోట్ల వైసిపి, టిడిపి కవ్వింపులురామచంద్రాపురం మండలంలో గాల్లోకి కాల్పులుసూళ్లూరుపేటలో వృద్ధ మహిళపై…