కనీస పెన్షన్‌ రూ.9 వేలు ఇవ్వాలి

  • Home
  • కనీస పెన్షన్‌ రూ.9 వేలు ఇవ్వాలి

కనీస పెన్షన్‌ రూ.9 వేలు ఇవ్వాలి

కనీస పెన్షన్‌ రూ.9 వేలు ఇవ్వాలి

Feb 9,2024 | 23:11

మాట్లాడుతున్న సిఐటియు సీనియర్‌ నాయకులు శ్రీనివాసు ముసిగిన ఇపిఎస్‌ పెన్షనర్ల రిలే దీక్షలు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ ఇపిఎస్‌ పెన్షనర్లకు కనీస పెన్షన్‌ రూ.తొమ్మిది వేలు…