కనుల పండువగాధ్వజారోహణం

  • Home
  • కనుల పండువగాధ్వజారోహణం

కనుల పండువగాధ్వజారోహణం

కనుల పండువగాధ్వజారోహణం

Apr 17,2024 | 21:50

ప్రజాశక్తి – ఒంటిమిట్ట ఒంటిమిట్టలోని పురా తన చారిత్రక ప్రాశస్త్యం గల శ్రీ కోదండరామస్వామివారి ఆలయం లో బుధవారం ఉదయం ధ్వజా రోహ ణంతో శ్రీరామ నవమి…

కనుల పండువగాధ్వజారోహణం

Apr 17,2024 | 21:49

ప్రజాశక్తి – ఒంటిమిట్ట ఒంటిమిట్టలోని పురా తన చారిత్రక ప్రాశస్త్యం గల శ్రీ కోదండరామస్వామివారి ఆలయం లో బుధవారం ఉదయం ధ్వజా రోహ ణంతో శ్రీరామ నవమి…