కలెక్టర్‌ లక్ష్మీషా బాధ్యతలు స్వీకరణ

  • Home
  • కలెక్టర్‌ లక్ష్మీషా బాధ్యతలు స్వీకరణ

కలెక్టర్‌ లక్ష్మీషా బాధ్యతలు స్వీకరణ

కలెక్టర్‌ లక్ష్మీషా బాధ్యతలు స్వీకరణ

Jan 31,2024 | 23:25

కలెక్టర్‌ లక్ష్మీషా బాధ్యతలు స్వీకరణప్రజాశక్తి – తిరుపతి టౌన్‌ తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి కొలువైన తిరుపతి జిల్లాలో కలెక్టర్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని,…