కళ్యాణదుర్గం : న్యాయమైన సమస్యల పరిష్కారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యాన్ని నిరసిస్తూ ఈ నెల 8వ తేదీ నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంగన్‌వాడీలు సమ్మెలోకి వెళ్తున్నట్లు

  • Home
  • మంత్రికి సమ్మెనోటీసును అందిస్తున్న ఓబులు, అంగన్‌వాడీ యూనియన్‌ నాయకులు

కళ్యాణదుర్గం : న్యాయమైన సమస్యల పరిష్కారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యాన్ని నిరసిస్తూ ఈ నెల 8వ తేదీ నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంగన్‌వాడీలు సమ్మెలోకి వెళ్తున్నట్లు

మంత్రికి సమ్మెనోటీసును అందిస్తున్న ఓబులు, అంగన్‌వాడీ యూనియన్‌ నాయకులు

Dec 1,2023 | 21:50

8 నుంచి అంగన్వాడీల నిరవధిక సమ్మె    కళ్యాణదుర్గం : న్యాయమైన సమస్యల పరిష్కారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యాన్ని నిరసిస్తూ ఈ నెల 8వ తేదీ నుంచి…