కాంగ్రెస్‌ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా గోవర్ధన్‌ రెడ్డి

  • Home
  • కాంగ్రెస్‌ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా గోవర్ధన్‌ రెడ్డి

కాంగ్రెస్‌ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా గోవర్ధన్‌ రెడ్డి

కాంగ్రెస్‌ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా గోవర్ధన్‌ రెడ్డి

Feb 5,2024 | 00:37

కాంగ్రెస్‌ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా గోవర్ధన్‌ రెడ్డి ప్రజాశక్తి -కార్వేటినగరం : కార్వేటినగరం మండలం ఆర్‌ కెవిబి పేట గ్రామానికి చెందిన మారుసాని గోవర్థన్‌ రెడ్డికి కాంగ్రెస్‌…