కార్మికుల ధర్నా

  • Home
  • జీతాల కోసం మెస్‌ కార్మికుల ధర్నా

కార్మికుల ధర్నా

జీతాల కోసం మెస్‌ కార్మికుల ధర్నా

Dec 3,2023 | 00:16

ప్రజాశక్తి-కాకినాడమెస్‌ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం రెండో రోజు ఆందోళనలో భాగంగా కాకినాడ జిజిహెచ్‌ తల్లీ బిడ్డ విగ్రహం వద్ద కార్మికులు శనివారం ధర్నా చేశారు. ఈ…