కార్మిక సంఘాల రౌండ్‌టేబుల్‌ సమావేశం పిలుపు ప్రజాశక్తి – భీమవరం              ఈ నెల 16న గ్రామీణ బంద్‌

  • Home
  • 16న గ్రామీణ బంద్‌ను జయప్రదం చేయాలి

కార్మిక సంఘాల రౌండ్‌టేబుల్‌ సమావేశం పిలుపు ప్రజాశక్తి - భీమవరం              ఈ నెల 16న గ్రామీణ బంద్‌

16న గ్రామీణ బంద్‌ను జయప్రదం చేయాలి

Feb 10,2024 | 22:04

రైతు, కార్మిక సంఘాల రౌండ్‌టేబుల్‌ సమావేశం పిలుపు ప్రజాశక్తి – భీమవరం ఈ నెల 16న గ్రామీణ బంద్‌, పారిశ్రామిక సమ్మె నేపథ్యంలో మండల, పట్టణ కేంద్రాల్లో…