కార్మిక సం ఘాలు

  • Home
  • ప్రజలపై భారాలు మోపుతున్న ప్రభుత్వం

కార్మిక సం ఘాలు

ప్రజలపై భారాలు మోపుతున్న ప్రభుత్వం

Feb 13,2024 | 00:13

కరపత్రాలను ఆవిష్కరిస్తున్న కార్మిక సం ఘాలు, ప్రజాసంఘాల నాయకులు పిడుగురాళ్ల : ఈనెల 16న  గ్రామీణ బంద్‌, పారి శ్రామిక సమ్మెను జయప్రదం చేయాలని కోరుతూ సోమవారం…