కియా అనుబంధ పరిశ్రమలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం

  • Home
  • కియా అనుబంధ పరిశ్రమలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం

కియా అనుబంధ పరిశ్రమలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం

కియా అనుబంధ పరిశ్రమలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం

May 15,2024 | 21:39

పరిశ్రమలో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు      సోమందేపల్లి : శ్రీసత్యసాయి జిల్లా సోమందేపల్లి మండల పరిధిలోని గుడిపల్లి ఇండిస్టియల్‌ ఏరియాలో ఏర్పాటు చేసిన కియా అనుబంధ పరిశ్రమ…