కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతుల పాటించకుండా

  • Home
  • కుటుంబ నియంత్రణపై గిరిజనుల్లో అవగాహన

కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతుల పాటించకుండా

కుటుంబ నియంత్రణపై గిరిజనుల్లో అవగాహన

May 15,2024 | 23:26

ప్రజాశక్తి-సీలేరు కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతుల పాటించకుండా అధిక సంతానం కలిగి ఉండటం వివిధ సమస్యలకు దారితీస్తుందని, అందువల్ల కుటుంబ నియంత్రణపై గిరిజనుల్లో విస్తృతమైన అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం…