కుమార్‌ రాజుకు సన్మానం

  • Home
  • కుమార్‌ రాజుకు సన్మానం

కుమార్‌ రాజుకు సన్మానం

కుమార్‌ రాజుకు సన్మానం

Dec 3,2023 | 23:53

సన్మానిస్తున్న సాహితీవేత్తలు శ్రీకాకుళం అర్బన్‌: జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ సెక్రటరీ, కళావేదిక కార్యదర్శి బుర్రి కుమార్‌ రాజుకు సాహితీ కిరణం, మాసపత్రిక యాజమాన్యం పొత్తూరి సుబ్బారావు వి.ఎస్‌.ఆర్‌.ఎస్‌.సోమయాజుల…