కులగణనపై రౌండ్‌టేబుల్‌ సమావేశం

  • Home
  • కులగణనపై రౌండ్‌టేబుల్‌ సమావేశం

కులగణనపై రౌండ్‌టేబుల్‌ సమావేశం

కులగణనపై రౌండ్‌టేబుల్‌ సమావేశం

Dec 6,2023 | 21:30

రణస్థలం : మాట్లాడుతున్న ఎంపిడిఒ రమణమూర్తి ప్రజాశక్తి- రణస్థలం మండల ప్రజా పరిషత్‌ కార్యాలయం ఆవరణలో ఎంపిడిఒ ఆర్‌వి.రమణమూర్తి అధ్యక్షతన కులగణన మండలస్థాయి రౌండ్‌ టేబుల్‌ సమావేశం…