కూలేందుకు సిద్ధంగా వంతెన

  • Home
  • కూలేందుకు సిద్ధంగా వంతెన

కూలేందుకు సిద్ధంగా వంతెన

కూలేందుకు సిద్ధంగా వంతెన

Dec 5,2023 | 21:08

కూలేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న వంతెన ప్రజాశక్తి- టెక్కలి టెక్కలి, మెళియాపుట్టి రోడ్డులో గల సన్యాశినీలాపురం గ్రామం వద్ద ఉన్న వంతెన కూలేందుకు సిద్దంగా ఉంది. వంశధార 48ఆర్‌…