కెరియర్‌ గైడెన్స్‌ను సద్వినియోగపరుచుకోవాలి

  • Home
  • కెరియర్‌ గైడెన్స్‌ను సద్వినియోగపరుచుకోవాలి

కెరియర్‌ గైడెన్స్‌ను సద్వినియోగపరుచుకోవాలి

కెరియర్‌ గైడెన్స్‌ను సద్వినియోగపరుచుకోవాలి

Feb 5,2024 | 18:06

మానవత సంస్థ జిల్లా డైరెక్టర్‌ వెంకట ఉమామహేశ్వరరావు ప్రజాశక్తి – భీమడోలు స్వచ్ఛంద సంస్థ మానవత ఆధ్వర్యాన పదవ తరగతి విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తున్న కెరియర్‌…