కె.విజయగౌరి

  • Home
  • విద్యారంగ పరిరక్షణే లక్ష్యం

కె.విజయగౌరి

విద్యారంగ పరిరక్షణే లక్ష్యం

Nov 22,2023 | 21:42

ప్రజాశక్తి-బొబ్బిలి : విద్యారంగ పరిరక్షణే లక్ష్యంగా యుటిఎఫ్‌ పోరాటాలు సాగిస్తోందని ఆ సంఘం రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు కె.విజయగౌరి తెలిపారు. బుధవారం యుటిఎఫ్‌ బొబ్బిలి మండలం నూతన…