కేంద్ర ప్రభుత్వ సాధారణ బీమా కంపెనీ స్థానిక ఓరియంట

  • Home
  • ఓరియంటల్‌ డిఎం శ్రీవెంకట శేషుబాబు ఉద్యోగ విరమణ

కేంద్ర ప్రభుత్వ సాధారణ బీమా కంపెనీ స్థానిక ఓరియంట

ఓరియంటల్‌ డిఎం శ్రీవెంకట శేషుబాబు ఉద్యోగ విరమణ

Feb 1,2024 | 16:46

ప్రజాశక్తి – తణుకు రూరల్‌ కేంద్ర ప్రభుత్వ సాధారణ బీమా కంపెనీ స్థానిక ఓరియంటల్‌ ఇన్స్యూరెన్స్‌ డివిజనల్‌ కార్యాలయంలో 39 సంవత్సరాల పాటు సుదీర్ఘకాలం విజయవంతంగా సేవలందించిన…