కేసులను వెంటనే పూర్తి చేయాలి -జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీదేవి

  • Home
  • కేసులను వెంటనే పూర్తి చేయాలి -జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీదేవి

కేసులను వెంటనే పూర్తి చేయాలి -జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీదేవి

కేసులను వెంటనే పూర్తి చేయాలి -జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీదేవి

Nov 25,2023 | 21:11

ప్రజాశక్తి – కడప ప్రజా వినియోగిత సేవలపై ఆయా శాఖలకు వచ్చిన కేసులను వెంటనే క్లియర్‌ చేయాలని చైర్మన్‌ డిస్ట్రిక్ట్‌ లీగల్‌ సర్వీసెస్‌ అథారిటీ, జిల్లా ప్రధాన…