కేసుల రాజీకి కృషి చేయాలి

  • Home
  • కేసుల రాజీకి కృషి చేయాలి

కేసుల రాజీకి కృషి చేయాలి

కేసుల రాజీకి కృషి చేయాలి

Dec 6,2023 | 20:40

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న జిల్లా జడ్జి జునైద్‌ అహ్మద్‌ మౌలానా జిల్లా జడ్జి జునైద్‌ అహ్మద్‌ మౌలానా ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం లీగల్‌ఈనెల తొమ్మిదో తేదీన నిర్వహించే జాతీయ…