కౌలు రైతులకు రుణాలివ్వాలి

  • Home
  • కౌలు రైతులకు రుణాలివ్వాలి

కౌలు రైతులకు రుణాలివ్వాలి

కౌలు రైతులకు రుణాలివ్వాలి

Dec 1,2023 | 21:51

బ్యాంకు అధికారితో మాట్లాడుతున్న కౌలు రైతుసంఘం నాయకులు ప్రజాశక్తి-బొమ్మనహాల్‌ మండలంలో కౌలు రైతులకు వ్యవసాయ రుణాలు ఇవ్వాలని కౌలురైతు సంఘం జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు రంగారెడ్డి, బాలరంగయ్య…