కౌలు రైతు సం ఘం

  • Home
  • 16న గ్రామీణ బంద్‌ను జయప్రదం చేయండి

కౌలు రైతు సం ఘం

16న గ్రామీణ బంద్‌ను జయప్రదం చేయండి

Feb 11,2024 | 00:34

క్రోసూరు: ఆల్‌ ఇండియా సంయుక్త కిసాన్‌ మోర్చా, కార్మిక సంఘాల ఐక్య వేదిక పిలుపు మేరకు రైతు, కార్మిక, వ్యవసాయ కార్మిక, ఇతర ప్రజాసంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఆమంచి…