క్రీడలతోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం

  • Home
  • క్రీడలతోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం

క్రీడలతోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం

క్రీడలతోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం

Feb 1,2024 | 22:58

విజేతకు బహుమతి అందజేస్తున్న క్లబ్‌ సభ్యులు ప్రజాశక్తి- శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు నేపథ్యంలో క్రీడలతోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం లభిస్తుందని జెకెసి సంస్థ అధినేత జల్లేపల్లి…