క్రీడాకారులకు అభినందనలు

  • Home
  • క్రీడాకారులకు అభినందనలు

క్రీడాకారులకు అభినందనలు

క్రీడాకారులకు అభినందనలు

Feb 12,2024 | 22:56

ట్రోఫీని అందజేస్తున్న బాలకృష్ణ, సీతంనాయుడు లావేరు: విద్యార్థి దశనుంచే యువత క్రీడల్లో రాణించాలని మండల ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు రొక్కం బాలకృష్ణ అన్నారు. ఇటీవల ఆడుదాం ఆంధ్రా కార్యక్రమంలో…