గంగవరం పోర్టు వాహనాలతో ఇబ్బందులపై వినతి

  • Home
  • గంగవరం పోర్టు వాహనాలతో ఇబ్బందులపై వినతి

గంగవరం పోర్టు వాహనాలతో ఇబ్బందులపై వినతి

గంగవరం పోర్టు వాహనాలతో ఇబ్బందులపై వినతి

Dec 6,2023 | 00:42

 ప్రజాశక్తి -గాజువాక : గంగవరం పోర్టు వాహనాలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని వివరిస్తూ వార్వా, నివాస్‌, జన విజ్ఞాన్‌ వేదిక నాయకులు మంగళవారం గాజువాక ఎమ్మెల్యే తిప్పల…