గజిబిజి రాజకీయ చిత్రం

  • Home
  • గజిబిజి రాజకీయ చిత్రం

గజిబిజి రాజకీయ చిత్రం

గజిబిజి రాజకీయ చిత్రం

Dec 2,2023 | 20:58

ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ప్రకటనకు మరో వంద రోజుల గడువు మాత్రమే ఉంది. జిల్లాలో రాజకీయాలు ప్రధానంగా అధికార పార్టీ రాజకీయాలు, ముఖ్య అభ్యర్థుల ఎంపికలో రోజురోజుకూ గజిబిజి…