గర్భిణీని చేతులపై మోస్తూ వాగు దాటించిన గ్రామస్తులుకలెక్టర్‌

  • Home
  • గర్భిణీని చేతులపై మోస్తూ వాగు దాటించిన గ్రామస్తులు

గర్భిణీని చేతులపై మోస్తూ వాగు దాటించిన గ్రామస్తులుకలెక్టర్‌

గర్భిణీని చేతులపై మోస్తూ వాగు దాటించిన గ్రామస్తులు

Dec 4,2023 | 23:00

గర్భిణీని చేతులపై మోస్తూ వాగు దాటించిన గ్రామస్తులుకలెక్టర్‌ ..ప్రజాశక్తి -నాగలాపురం తిరుపతి జిల్లా నాగలాపురం మండలానికి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలోని కొట్టకాడు గ్రామంలో ప్రతిభ అనే యువతికి…