గాజువాక పారిశ్రామిక ప్రాంత ప్రైవేట్‌ పాఠశాలల సంఘం (జిప్సా)

  • Home
  • ఆగస్టు వరకు జిప్సా కార్యవర్గం కొనసాగింపు

గాజువాక పారిశ్రామిక ప్రాంత ప్రైవేట్‌ పాఠశాలల సంఘం (జిప్సా)

ఆగస్టు వరకు జిప్సా కార్యవర్గం కొనసాగింపు

Dec 18,2023 | 00:01

ప్రజాశక్తి -గాజువాక : .గాజువాక పారిశ్రామిక ప్రాంత ప్రైవేట్‌ పాఠశాలల సంఘం (జిప్సా) ప్రస్తుత కార్యవర్గ కాలపరిమితి ఈనెలాఖరుతో ముగస్తున్నప్పటికీ, దాన్ని వచ్చే ఆగష్టు వరకు కొనసాగించాలని…