గిరిజనం సమస్యలు

  • Home
  • గిరిజనం సమస్యలు పట్టవా..?

గిరిజనం సమస్యలు

గిరిజనం సమస్యలు పట్టవా..?

Dec 1,2023 | 23:07

ప్రజాశక్తి-కాకినాడ ప్రతినిధినాన్‌ షెడ్యూల్డ్‌ గిరిజన గ్రామాలను షెడ్యూల్డ్‌ ప్రాంతాలుగా గుర్తించాలని అనేకేళ్లుగా గిరిజనులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు. వివిధ రూపాల్లో, అనేకసార్లు ఆందోళనలు చేసినా…