గీతంలో ‘మేకర్స్‌ స్పేస్‌’

  • Home
  • గీతం విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణలు

గీతంలో 'మేకర్స్‌ స్పేస్‌'

గీతం విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణలు

Nov 24,2023 | 00:46

ప్రజాశక్తి- మధురవాడ : గీతం డీమ్డ్‌ విశ్వవిద్యాలయం, స్కూల్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ లోని ఇంజనీరింగ్‌ విద్యార్ధుల నూతన ఆవిష్కరణలను ‘మేకర్స్‌ స్పేస్‌’ పేరిట గురువారం ప్రదర్శనగా ఏర్పాటు…