గుంటూరు మిర్చియార్డు ధరలు టిక్కీలు

  • Home
  • మిర్చికి పెరిగిన గిరాకి

గుంటూరు మిర్చియార్డు ధరలు టిక్కీలు

మిర్చికి పెరిగిన గిరాకి

Jan 31,2024 | 23:30

ప్రజాశక్తి – గుంటూరు జిల్లాప్రతినిధి : గురటూరు మిర్చి యార్డులో రద్డీ కొనసాగుతోంది. వారం రోజులుగా యార్డుకు పెద్ద ఎత్తున సరుకు వస్తోంది. ధరలు కూడా గత…