#గుంటూరు

  • Home
  • అసైన్డ్‌పై కొలిక్కిరాని పరిశీలన

#గుంటూరు

అసైన్డ్‌పై కొలిక్కిరాని పరిశీలన

Nov 23,2023 | 23:59

ప్రజాశక్తి-గుంటూరు జిల్లాప్రతినిధి : గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లో అసైన్డు భూముల క్రమబద్ధీకరణకు ఉద్ధేశించిన పరిశీలన ఇంత వరకు కొలిక్కి రాలేదు. ఆగస్టు నుంచి ఈ పరిశీలన జరుగుతున్నా…

అసైన్డ్‌పై కొలిక్కిరాని పరిశీలన

Nov 23,2023 | 23:59

ప్రజాశక్తి-గుంటూరు జిల్లాప్రతినిధి : గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లో అసైన్డు భూముల క్రమబద్ధీకరణకు ఉద్ధేశించిన పరిశీలన ఇంత వరకు కొలిక్కి రాలేదు. ఆగస్టు నుంచి ఈ పరిశీలన జరుగుతున్నా…