గురుస్వామి రెడ్డికి అభినందనలు

  • Home
  • గురుస్వామి రెడ్డికి అభినందనలు

గురుస్వామి రెడ్డికి అభినందనలు

గురుస్వామి రెడ్డికి అభినందనలు

Feb 3,2024 | 00:17

గురుస్వామి రెడ్డికి అభినందనలుప్రజాశక్తి -తిరుపతి టౌన్‌తిరుపతి జిల్లా విద్యాశాఖ లో అసిస్టెంట్‌ కమీషనర్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన గురుస్వామి రెడ్డిని శుక్రవారం తిరుపతి అపుస్మా ప్రవేట్‌ స్కూల్స్‌ సంఘ…