గెడ్డలోని కుండీలో నీటిని పట్టుకుంటున్న గిరిజన మహిళలు

  • Home
  • పెదపాడులో సమస్యల తిష్ట

గెడ్డలోని కుండీలో నీటిని పట్టుకుంటున్న గిరిజన మహిళలు

పెదపాడులో సమస్యల తిష్ట

May 15,2024 | 23:38

ప్రజాశక్తి -డుంబ్రిగుడ: పివిటిజి గ్రామాల్లో కనీస మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పించడానికి ప్రభుత్వం ఐటీడీఏ ద్వారా ప్రత్యేక నిధులు మంజూరు చేసి కనీస సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం గొప్పలు…