గెడ్డలో నీటిని తోడుతున్న మహిళలు

  • Home
  • చీడివలసలో తాగునీటి ఎద్దడి

గెడ్డలో నీటిని తోడుతున్న మహిళలు

చీడివలసలో తాగునీటి ఎద్దడి

Feb 8,2024 | 00:08

ప్రజాశక్తి -అనంతగిరి:మండలంలోని మారుమూల పెద్దకోట పంచాయతీ చీడీవలస గ్రామంలో దాహం కేకలతో పివిటీజీ ఆదిమజాతి గిరిజనులు తాగునీటి సమస్యతో తీవ్రంగా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఈ గ్రామంలో నెలకొన్న…