గొర్రెల

  • Home
  • జీవాల పెంపకందారుల సంఘం నిధులు దారి మళ్లింపు దుర్మార్గం

గొర్రెల

జీవాల పెంపకందారుల సంఘం నిధులు దారి మళ్లింపు దుర్మార్గం

Dec 21,2023 | 00:15

ప్రజాశక్తి – ఆరిలోవ : ఎన్‌సిడిసి ద్వారా గొర్రెల పెంపకందారుల సహకార సంఘాల కోసమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖాతాకు : కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన రూ.88…