గోడకూలి బాలుడు మృతిప్రజాశక్తి-ఏర్పేడు: మండలంలోని చిందేపల్లి ఎస్టికాలనీలో నివసిస్తున్న శ్రీను

గోడకూలి బాలుడు మృతిప్రజాశక్తి-ఏర్పేడు: మండలంలోని చిందేపల్లి ఎస్టికాలనీలో నివసిస్తున్న శ్రీను

Dec 3,2023 | 23:38

గోడకూలి బాలుడు మృతిప్రజాశక్తి-ఏర్పేడు: మండలంలోని చిందేపల్లి ఎస్టికాలనీలో నివసిస్తున్న శ్రీను, కావేరి దంపతుల కుమారుడు యశ్వంత్‌ (4) గోడ కూలి మరణించాడు. తుపాను వల్ల కురిసిన వర్షాలకు…