గ్రంథాలయంలో చదవడం మాకిష్టం

  • Home
  • గ్రంథాలయంలో చదవడం మాకిష్టం

గ్రంథాలయంలో చదవడం మాకిష్టం

గ్రంథాలయంలో చదవడం మాకిష్టం

Dec 3,2023 | 23:46

చిత్రపటం వద్ద నివాళ్లర్పిస్తున్న విద్యార్థులు ప్రజాశక్తి- లావేరు స్థానిక శాఖా గ్రంథాలయంలో ఆదివారం భారత తొలి రాష్ట్రపతి బాబు రాజేంద్రప్రసాద్‌ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆయన…