గ్రామంలో పర్యటిస్తున్న వైసిపి సమన్వయకర్త మత్స్యలింగం

  • Home
  • ఎన్నికల్లో గెలుపే ధ్యేయం: వైసిపి

గ్రామంలో పర్యటిస్తున్న వైసిపి సమన్వయకర్త మత్స్యలింగం

ఎన్నికల్లో గెలుపే ధ్యేయం: వైసిపి

Feb 6,2024 | 00:07

ప్రజాశక్తి-అనంతగిరి రూరల్‌:అరకు నియోజక వర్గంలో రాబోయే ఎన్నికల్లో గెలుపే ద్వేయంగా పని చేయాలని వైసిపి అరకు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త వేగం మత్యలింగం పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం మండలంలోని కోనపురం,…