గ్రామపంచాయతి కార్మికులు

  • Home
  •  పెండింగ్‌ వేతనాలు ఇవ్వకపోతే ముట్టడిస్తాం

గ్రామపంచాయతి కార్మికులు

 పెండింగ్‌ వేతనాలు ఇవ్వకపోతే ముట్టడిస్తాం

Dec 22,2023 | 01:16

క్రోసూరు: క్రోసూరు గ్రామపంచాయతి కార్మికులకు ఎనిమిది నెలల పెండింగ్‌ వేతనాలను వెంటనే ఇవ్వాలని సిఐ టియు పల్నాడు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు జి.రవిబాబు డిమాండ్‌ చేశారు. పంచాయతీ కార్మికులకు…