గ్రామాల్లో ప్రభుత్వ పథకాలు అందేలా చర్యలు : ఎంఎల్‌ఎ

  • Home
  • గ్రామాల్లో ప్రభుత్వ పథకాలు అందేలా చర్యలు : ఎంఎల్‌ఎ

గ్రామాల్లో ప్రభుత్వ పథకాలు అందేలా చర్యలు : ఎంఎల్‌ఎ

గ్రామాల్లో ప్రభుత్వ పథకాలు అందేలా చర్యలు : ఎంఎల్‌ఎ

Dec 5,2023 | 17:14

ప్రజాశక్తి – కైకలూరు గ్రామాల్లో ప్రతి పేదవాని గడపకూ ప్రభుత్వం అందించే సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఎంఎల్‌ఎ దూలం నాగేశ్వరరావు కోరారు. మంగళవారం మండల…