గ్రామీణ బందు

  • Home
  • ప్రభుత్వాల విధానాలతో రైతులు, కార్మికులకు ఇబ్బంది

గ్రామీణ బందు

ప్రభుత్వాల విధానాలతో రైతులు, కార్మికులకు ఇబ్బంది

Feb 12,2024 | 00:39

అఖిలపక్ష సమావేశంలో కరపత్రాలు ఆవిష్కరిస్తున్న నాయకులు చిలకలూరిపేట : సంయుక్త కిసాన్‌ మోర్చా, కార్మిక సం ఘాల ఐక్య వేదిక పిలుపు మేరకు ఈ నెల 16వ…