ఘనంగా పోలీస్‌ సిబ్బంది ఉద్యోగ విరమణ

  • Home
  • ఘనంగా పోలీస్‌ సిబ్బంది ఉద్యోగ విరమణ

ఘనంగా పోలీస్‌ సిబ్బంది ఉద్యోగ విరమణ

ఘనంగా పోలీస్‌ సిబ్బంది ఉద్యోగ విరమణ

Jan 31,2024 | 22:20

ఘనంగా పోలీస్‌ సిబ్బంది ఉద్యోగ విరమణ ప్రజాశక్తి -తిరుపతి సిటీ: తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ పి.పరమేశ్వర రెడ్డి చేతుల మీదగా ఉద్యోగ విరమణ పొందిన 21 మందికి…