చంద్రబాబు సభకు ఏర్పాట్లు పూర్తి

  • Home
  • చంద్రబాబు సభకు ఏర్పాట్లు పూర్తి

చంద్రబాబు సభకు ఏర్పాట్లు పూర్తి

చంద్రబాబు సభకు ఏర్పాట్లు పూర్తి

Feb 5,2024 | 00:39

చంద్రబాబు సభకు ఏర్పాట్లు పూర్తిప్రజాశక్తి -గంగాధర నెల్లూరు: గంగాధర నెల్లూరు మండలం రామానాయుడు పల్లె వద్ద ఈనెల 6వ తేదీ ‘టిడిపి రా ..కదలిరా..’ కార్యక్రమం సభా…