చల్లా శ్రీనివాస్‌

  • Home
  • చల్లా శ్రీనివాస్‌ సేవలు అభినందనీయం

చల్లా శ్రీనివాస్‌

చల్లా శ్రీనివాస్‌ సేవలు అభినందనీయం

Mar 1,2024 | 23:51

ప్రజాశక్తి-చీమకుర్తి : యుటిఎఫ్‌ జిల్లా నాయకులు చల్లా శ్రీనివాస్‌ విద్యాభివృద్ధికి చేసిన సేవలు అభినందనీయమని వక్తలు పేర్కొన్నారు. చల్లాశ్రీనివాస్‌ ఉద్యోగ విమరణ సందర్భంగా స్థానిక జిల్లా పరిషత్‌…