చిందేపల్లి వద్దు..మంగళమే కావాలి..స్థానికంగానే పట్టాలివ్వాలని సిపిఎం ధర్నాపోలీసుల అత్యుత్సాహంతో ఉద్రిక్తత

  • Home
  • చిందేపల్లి వద్దు..మంగళమే కావాలి..స్థానికంగానే పట్టాలివ్వాలని సిపిఎం ధర్నాపోలీసుల అత్యుత్సాహంతో ఉద్రిక్తత, అరెస్

చిందేపల్లి వద్దు..మంగళమే కావాలి..స్థానికంగానే పట్టాలివ్వాలని సిపిఎం ధర్నాపోలీసుల అత్యుత్సాహంతో ఉద్రిక్తత

చిందేపల్లి వద్దు..మంగళమే కావాలి..స్థానికంగానే పట్టాలివ్వాలని సిపిఎం ధర్నాపోలీసుల అత్యుత్సాహంతో ఉద్రిక్తత, అరెస్

Feb 26,2024 | 22:24

చిందేపల్లి వద్దు..మంగళమే కావాలి..స్థానికంగానే పట్టాలివ్వాలని సిపిఎం ధర్నాపోలీసుల అత్యుత్సాహంతో ఉద్రిక్తత, అరెస్టుప్రజాశక్తి-తిరుపతి(మంగళం) తిరుపతి శివారు ప్రాంతమైన మంగళం పరిధిలోని పేదలకు ఇచ్చిన జగనన్న ఇంటి పట్టాలకు ఎక్కడో…