చిత్తడిగా ఎబి రోడ్డు

  • Home
  • చిత్తడిగా ఎబి రోడ్డు

చిత్తడిగా ఎబి రోడ్డు

చిత్తడిగా ఎబి రోడ్డు

Dec 6,2023 | 21:21

అధ్వానంగా తయారైన అలికాం-బత్తిలి ప్రధాన రహదారి ప్రజాశక్తి- సరుబుజ్జిలి మిచౌంగ్‌ తుపానుతో గత మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షానికి అలికాం-బత్తిలి ప్రధాన రహదారి చిత్తడిగా మారి వాహనదారులను…