చినమైనవానిలంకలో తుపాను షెల్టర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన

  • Home
  • ప్రజలు భయాందోళన చెందొద్దు

చినమైనవానిలంకలో తుపాను షెల్టర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన

ప్రజలు భయాందోళన చెందొద్దు

Dec 4,2023 | 21:33

పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు రైతులను ఆదుకుంటాం సముద్ర తీర ప్రాంతంలో చీఫ్‌ విప్‌, ఎస్‌పి పర్యటన ప్రజాశక్తి – నరసాపురం టౌన్‌ నరసాపురం నియోజకవర్గం సముద్ర తీర…