చిలకలూరిపేట వ్యవసాయం శనగపంట సాగు నీటి ఎద్దడి

  • Home
  • శనగ వైపు రైతు చూపు

చిలకలూరిపేట వ్యవసాయం శనగపంట సాగు నీటి ఎద్దడి

శనగ వైపు రైతు చూపు

Dec 1,2023 | 23:33

ప్రజాశక్తి – చిలకలూరిపేట : సాగు నీటి కరువు నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై రైతుల దృష్టి మళ్లింది. నీటి అవసరం తక్కువగా ఉండే, మంచు చెమ్మతో బతగ్గలిగే…