చెట్టు కింద కూర్చున్న గిరిజనులు

  • Home
  • గంటల తరబడి నిరీక్షణ

చెట్టు కింద కూర్చున్న గిరిజనులు

గంటల తరబడి నిరీక్షణ

Feb 10,2024 | 23:24

ప్రజాశక్తి -అరకులోయ రూరల్‌:మండలంలోనీ మాదల పంచాయతీ పరిధిలోని గ్రామాలకు సెల్‌ సిగల్స్‌ అందక గిరిజనులు అవస్థలు పడుతున్నారు. సెల్‌ సిగల్స్‌ కోసం నాలుగైదు కీలో మీటర్లు దూరం…